ДАСТГОХИ МАРКАЗИ

Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. А.Навої, 5/5

Тел.: +992 (37) 235.77.15; факс: +992 (37) 236.08.98;

Тел.: +992 (37) 235.99.49, факс: +992 (37) 235.19.45

Почтаи электронї: info@pharmnadzor.tj

Дар харита ёфта шавад

 

Агар нисбати кормандони Хадамот шикояти боасос ва одилона дошта бошед, метавонед онро бевосита ба унвонии сардори Хадамот ба суроѓаи зерин ирсол намоед:
head@pharmnadzor.tj

(мурољиати хаттї ва электронї, ки дар он ному насаби шахс, љойи истиќомат ё маълумоти дигар ба њаќиќат рост намеояд ё номи шахси њуќуќї ва макони љойгиршавии он пурра оварда нашудааст, инчунин мурољиат бе имзо (имзои электронї) аст, ин гуна мактубњо беном њисобида шуда, дида баромада намешаванд).


РАЁСАТИ ВИЛОЯТЇ ВА НАМОЯНДАГИИ МИНТАЌАВИИ ХАДАМОТ

РАЁСАТИ ХАДАМОТ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД

Љумњурии Тољикистон, вилояти Суѓд, ш. Бустон, ул. Б. Гафуров, 9

Тел.: +992 505.55.70.70

Почтаи электронї: sanoatkhon@mail.ru

 

РАЁСАТИ ХАДАМОТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Љумњурии Тољикистон, вилояти Хатлон, ш.Курѓонтеппа, к. Айнї, 61а

Тел.: +992 885.55.70.00

Почтаи электронї: Xatlon-farmnadzor@mail.ru

 

НАМОЯНДАГИИ ХАДАМОТ ДАР ВМКБ

Љумњурии Тољикистон, Вилояти муњтори куњистони Бадахшон, ноњияи Шуѓнон, ш. Вањдат

Тел.: +992 (3522) 3.00.59; (3522) 2.03.43; +992 91.536.10.50

Почтаи электронї: farmnadzor@mail.ru

 

НАМОЯНДАГИИ ХАДАМОТ ДАР МИНТАЌАИ ЌУЛОБ

Љумњурии Тољикистон, вилояти Хатлон, ш. Ќулоб, к. 20-солагии Истиќлолият

Тел.: 98 571.72.50

Почтаи электронї: kulob-farmnadzor@mail.ru

 

ТЕЛЕФОНИ ИТТИЛООТИИ ХАДАМОТ: 88.800.03.03; 88.800.03.30

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї