НОМГУИ ЊУЉЉАТЊО БАРОИ НУКТАЊОИ САВДО ВА ШАХСОНЕ ВОЌЕЪЇ, КИ БО ЊУЌУЌИ НИГОЊДОШТ ВА ФУРЎШИ МОЛЊОИ ТАЪИНОТИ ОРОИШИЮ-ГИГИЕНЇ

1. Шањодатномаи соњибкорї
2. Иќтибос
3. РМА
4. Хулосаи Худамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологи
5. Хулосаи Хадамоти сухторнишони
6. Шартномаи иљора ё њуљљатњои дигаре, ки њуќуќи молу мулкиро ба бинои фармасевтї тасдиќ менамояд.

ТЕЛЕФОНИ ИТТИЛООТИИ ХАДАМОТ: 88.800.03.03; 88.800.03.30

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї