НОМГУИ ЊУЉЉАТЊО БАРОИ ДОРУХОНАЊО

 

1. Дархост бо ќайди намуди фаъолияти фармасевтї
2. Иљозатномаи амалкунанда ба фаъолияти фармасевтї
3. Оиномаи муассисаи фармасевтї
4. Шартномаи иљора ё њуљљатњои дигаре, ки њуќуќи молу мулкиро ба бинои фармасевтї тасдиќ мен
5. Хулосаи Худамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологи
6. Хулосаи Хадамоти сухторнишони
7. Љадвали штати ва сертификатњои мутахассисоне, ки иљрои намудњои фаъолияти ќайдгардидаро таъмин карда метавонад
8. Нусхаи њуљљатњои техникии таљњизот
9. Нусхаи дастурњои тасдиќгардида ва ќоидањои ќабул, нигоњдорї, фурўш, истењсол ва аз њисоб баровардани (партовкунии ) маводи доруворї ва мањсулотї тиббї
10. Нусхаи тасдиќгардидаи регламенти истењсол ва назорати сифати маводи доруворї ва мањсулоти тибии истењсолшаванда
11. Нусхаи шањодатномањои аккредитатсионии пештар додашуда.

ТЕЛЕФОНИ ИТТИЛООТИИ ХАДАМОТ: 88.800.03.03; 88.800.03.30

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї