СОХТОРИ ХАДАМОТ

Роњбарият

Шуъбаи назорати давлатии фаъолияти фармасевтї

Шуъбаи назорати давлатии муомилоти ќонунии маводи нашъадор, психотропї ва прекурсорњои онњо

Шуъбаи назорати давлатии маводи ороишию гигиенї

Шуъбаи баќайдгирии мањсулотњои фармасевтї ва молњои тиббї

Шуъбаи барасмиятдарории њуљљатњои рухсатномадињии воридоту содирот

Шуъбаи аккредитатсияи муассисањои фарматсевтї

Шуъбаи назорати фармакологии маводи доруворї

Шуъбаи кадрњо ва корњои мањсус

Шуъбаи бањисобгирии муњосибавї

Бахши њуќуќ

Бахши коргузорї


НАЌШАИ ИДОРАКУНИИ ХАДАМОТ

Дастгоњи марказї

Раёсати Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї дар вилояти Суѓд

Раёсати Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї дар вилояти Хатлон

Намояндагии Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон

Намояндагии Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї дар минтаќаи Кўлоб

 

ТЕЛЕФОНИ ИТТИЛООТИИ ХАДАМОТ: 88.800.03.03; 88.800.03.30

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї